Hva er egentlig menneskeverd? Setter jeg andre, eller samfunnet først? Det å sette et annet menneskes behov før ens egne er ofte vanskelig. I dagens samfunn hvor det er viktig med penger, og holdningen «jeg vil gjøre som jeg selv vil», så kan omtanke være utfordrende. I dagens Corona verden, er det mange enkle ting som er oppfordret av oss. Nå er det fokus på at vi bruker masker for de mest utsatt for virusangrep. Noen finner det svært vanskelig å følge disse reglene om god hygiene, og bruk av maske (for å dekke munn og nese.)

Nok for alle

I dag er det mat og medisiner nok til alle. Ingen bør gå sultne eller mangle nødvendigheter. Allikevel kastes det millioner tonn av mat hvert år, og levekår er uakseptable. Vi kan ikke forandre andre, men vi kan endre oss selv. Vi kan prøve å huske de gode følelsene vi får ved være der for andre, eller uselvisk. Kunnskap er viktig, og tilegning av kunnskap kan gjøres gjennom bøker, og erfaring. Venner og miljøet rundt oss er gode til å hjelpe oss med føle bedre, og skape et bedre samfunn.

Verdien på enkeltmennesker

Altruistiske grupper er flinke til å hjelpe oss med å vise større omtanke og engasjement for samfunnet rundt oss. Det gjør oss glade når vi kan gi og bidra av oss selv. Enten vi gjør noe for miljøet rundt oss, og eller hundepasser for den lokale kennelen. Det er ikke mye som skal til for å skape glede i oss selv. Det gir mer mening i hverdagen, og løfter oss opp. Alle mennesker er like viktige, uansett titler de innehar, eller land de kommer fra. Interessekonflikter og forskjeller dukker fort opp i samfunnet fordi vi alle ikke er like, og ikke bryr oss nok.

Er tradisjoner og tro viktig

Gjennom alle tider har politisk tilhørighet, filosofer, samt psykologer hatt mange tanker og meninger om menneskesynet. Det krangles og diskuteres mye om hva menneskeverdi er. Hvor viktig er det med religiøse, og tradisjoner oppi alt dette? Mange av dem forbedrer livskvaliteten, og gjør verden et bedre sted. Vi blir glade og føler at vi kan håndtere verden bedre med

Engasjerende arbeid

Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke bryr seg om andre. Veldedig-heter, og grupper med fokus på nestekjærlighet, og medmenneskelighet er gode veivisere i hva vi kan gjøre annerledes. Når vi ser oss om i verden er fint gi av seg selv og bidra til felles