Det er spennende å diskutere eksistensielle spørsmål. Noen himler med øynene bare de hører et fremmedord, mens andre slenger seg med en en utforskende diskusjon om alt fra universet til de minste bestanddelene.

Når det gjelder samfunnet generelt, fungerer det på tross av alle de vitenskapelige faktaene. Men fungerer det uavhengig av ytre påvirkning? Hvor lenge kan menneskene holde på uten at det vil gå utover naturen, dyrene, klima, luftkvalitet, mennesker? Har vi kommet til en grense der alt vil rakne, og vil vi klare å gjøre noe med det før det er for sent? Det er her ordtaket En for alle – Alle for en, kommer inn. Vi må lære oss å leve med kompromiss.

Hvorfor er kompromiss viktig?

Skal man ta hensyn til alle, så må alle ta hensyn til alle. Det betyr at man ikke kan ha pizza til middag hver dag, eller kjøre bil hver dag. Av og til må man fylle på med fisk og sykle til jobb. Kompromisser henger tett sammen med komfort og velstand.

Vi tar det for gitt at vi har rent vann i springen, men flere og flere mennesker lever uten denne luksusen. Dersom vi fortsetter i samme spor, holder vi hverken løftene om kompromiss eller forsøker å gjøre verden til en bedre plass.

Er kompromiss nok?

Det kjente kasinoet Unibet er et eksempel på utopiske mål for alle. Med sin Unibet Casino Bonus vil de hvert fall gi alle en sjanse til å bli rike, selv om de vet at samfunnet er avhengig av at alle bidrag.

Men er det nok å gjøre kompromiss med andre, og hvem avgjør hva som er greit og hva som ikke er det. Det er her ting som stemmerett og demokrati kommer til synet. Dersom vi skal ha et bærekraftig samfunn da kan vi ikke fortsette som nå, men vil vi ha et samfunn som er best mulig for alle akkurat nå, da kan vi det. Disse retningslinjene ligger grunnlagt i naturlover, som er utviklet av filosofer som Aristoteles og Nietzsche.

Noen trekker linjer mellom kapitalisme og sosialisme. En av grunnen til at sosialisme har hatt en tendens til ikke å fungere, kan like gjerne være eksistensen av kapitalisme, som at sosialismen er ustabil og opprørsk.

Tegn på at ikke alle følger det de lovet

Det er mange tegn på at vi går mot en katastrofe når det gjelder menneskeverd og rettferdighet. Et av de klareste tegnene er skjevfordelingen i samfunnet. Det som er en godt skjult hemmelighet, er at det er nettopp denne skjevheten som driver kapitalismen fremover. Snakker man nedsettende om kapitalismen, blir man avfeid med at man er negativ og opprørsk, men ser man i store bilder, ser man at målet helliger middelet med at det er best for alle. Selv Machiavelli betvilte dette.

Ikke vær redd for å diskutere eksistensielle spørsmål, de kan gi større viten.