Velkommen hit til oss hos Ri Norway, en nettside med fokus på altruisme, og de gruppene i samfunnet med fokus på å forbedre folks livskvalitet, og å rett og slett gjøre folks liv bedre. Men dersom man skal ha noe nytte av denne informasjonen må man først ha et begrep om hva altruisme egentlig betyr, så det skal vi se på nå.

Altruisme er en filosofi, som går ut på at man skal handle slik at du tjener andre eller samfunnet. Det er det mest utbredte av ulike etiske syn, hvilket kanskje ikke er så rart, for hva er vel mer objektivt godt enn å sette andres behov foran sine egne? Ifølge SNL defineres altruisme som en «moralsk innstilling som setter hensynet til andres vel foran den handlendes egennytte». Dette kan virke avansert, men går rett og slett ut på å tenke på andre før deg selv, og å sette deres behov foran dine.

Egoismens motpol

Begrepet virker kanskje fortsatt litt vagt, men da er det godt at det noen ganger kan det bli lettere å forstå et begrep ved å se på begrepets motpol, som i dette tilfellet er egoisme. Fra et egoistisk standpunkt mener man nemlig at den rette handling er den som tjener en selv. Egoisme ligger naturlig i mennesket fordi det har vært viktig for vår overlevelse. Om man alltid skulle ha satt andre foran en selv hadde man ikke hatt en særlig stor sjanse for å overleve.

Vi og våre

Selv om egoisme ligger naturlig i oss, kan man kanskje diskutere at altruisme også gjør det. For det kan kanskje være litt vanskelig å se for seg at noen er såpass gjennomgående gode at de alltid setter alle andres behov foran sine egne. Men altruistiske handlinger er også handlinger hvor vi setter familien og andre vi er glad i foran oss selv, og dette er det ofte ikke så vanskelig for folk å forstå. Dette vil selvfølgelig være en fordel fra et overlevelsesperspektiv for å beskytte genene sine, og sørge for at de lever videre. Kanskje kan det argumenteres for at dette også er en form for egoisme, for i et slikt scenario setter man tross alt familien foran folk flest for egen vinning.

Altruisme går altså ut på å utføre uselviske handlinger overfor menneskene rundt oss. Disse handlingene tar hensyn til andres interesser, men likevel kan det være vanskelig å bestemme om en handling er altruistisk eller egoistisk. Ta deg en runde på siden vår, så kan du gjøre opp din egen mening.